BAABELIN TORNI

TulostusversioTulostusversio

BAABELIN TORNI

Kuvassa on kaksi rakennusta. Vasemmanpuoleinen on Brueghelin maalaus Baabelin tornista, ja oikeanpuoleinen on Strasbourgissa oleva EU:n parlamenttirakennus. On tunnustettu tosiasia, että parlamenttirakennuksen suunnittelussa on esikuvana ollut tuo Brueghelin maalaama Baabelin torni. Ja kun noita kahta rakennusta vertaa, niin on helppo päätellä, että ei ole pelkkä sattuma, että yhtäläisyys noiden rakennusten välillä on niinkin suuri.

Raamatusta voimme lukea, että juuri Baabel oli paikka, jossa ihmiskunta uhmakkaasti suunnitteli rakentaa tornin, jonka huippu ulottuisi taivaaseen asti (1. Moos. 11). Tavoitteena oli siis tulla Jumalan veroiseksi. Siksi Jumala sekoitti heidän kielensä ja esti koko yrityksen. Sen jälkeen Baabel (tai Babylon) on läpi Raamatun symbolina kaikelle sille, mikä on turmeltunutta ja Jumalan tahdon vastaista. Babylonin tuomiolle ja tuholle omistetaan jopa kaksi lukua Raamatun viimeisessä kirjassa, Ilmestyskirjassa (luvut 17 ja 18).

Tätä taustaa vasten en voi kuin ihmetellä, miksi juuri tuo Baabelin torni on pitänyt ottaa esikuvaksi EU:n parlamenttirakennukseen! Jopa tuo Baabelin tornin kesken jäänyt toteutus tulee selvästi esille Strasbourgin rakennuksessa. Virallinen selitys parlamenttirakennuksen arkkitehtuurille on toki toisenlainen ja hienompi. Selitys on, että tornin viimeistelemätön katto symboloi jatkuvaa eurooppalaista rakennusprosessia.

Mutta silti jää ainakin itselleni kysymys, eikö muka mitään muuta parempaa arkkitehtuurista mallia ollut? En voi välttyä ajatukselta ja kysymykseltä: mikä ihmeen voima ja henki tuon kaiken takana on?

Uskallan väittää, että Euroopan yhdentymisen taustalla vaikuttaa sama henkivalta, joka aikanaan sai ihmiskunnan uhmakkaasti ryhtymään Baabelin tornin rakentamiseen. Euroopan Unionin suunnittelussa on samalla tavalla Jumala ja kristillinen usko haluttu jättää täysin taka-alalle. Niitä ei edes mainita perustamisasiakirjoissa! On se ihmeellistä, että vajaa kolmekymmentä kristillistä valtiota muodostaa valtioliiton, ja tulos on mahdollisimman ei-kristillinen!

Uskallan väittää, että syvin ajatus tuon rakennuksen symboliikassa on ihmisen ylpeys ja uhma Jumalaa kohtaa. Taustalla on sama Jumalaa vastustava henkivalta, joka sai aikanaan ihmiset ryhtymään Baabelin tornin rakentamiseen. Selkokielellä sanottuna taustalla on ihmiskunnan halu vapautua täysin Jumalasta, Raamatusta ja kaikesta kristillisyydestä. Tämä uhmakkuus on kaikista selvimmin nostanut päätään meidän ns. kristillisessä Euroopassa. Tuon parlamenttirakennuksen symboliikka aivan kuin huutaa, että aikanaan Baabelissa ihmiset epäonnistuivat yrityksessään nousta Jumalan tasolla ja päästä irti Jumalan hallintavallasta, mutta me tulemme nyt siinä onnistumaan.

Baabelissa tuo yritys epäonnistui, Jumala esti sen. Samoin tulee käymään lopulta myös tämän ajan ihmisten uhmakkuudelle ja kapinalle! Tuntuu kuin Jumala enteellisesti sallii saatanan tuoda noita omia symbolejaan ja rakennelmiaan nähtäväksi, jotta ne myöhemmin voisivat profeetallisesti huutaa Jumalan totuutta. Raamatun ennustusten perusteella nimittäin uskon, että nykyisen EU:n rakentaminen jää yhtä torsoksi kuin tuo parlamenttirakennus ulkonäöltään on. Itse en ainakaan parhaalla tahdollanikaan voi sanoa sitä kauniiksi arkkitehtuuriksi.

Kuten edellä sanoin, uskon että EU nykyisessä muodossaan tulee vielä hajoamaan. Mistä niin päättelen, siitä joskus tulevaisuudessa lisää. Mutta tuon hajonneen EU:n raunioille tulee aikanaan nousemaan lopullinen antikristillinen liittovaltio, joka sekin kestää ja seisoo vain suhteellisen lyhyen ajan, kunnes Kristus tulee ottamaan hallintavallan!

Image: 
Baabelin torni