Jumalan valtakunta tulee

TulostusversioTulostusversio

 Yksi läpi Raamatun kulkeva punainen lanka on Jumalan valtakunnan voittoisa tuleminen ja sen pysyminen iankaikkisesti. Onhan se esim. ensimmäisiä pyyntöjä Jeesuksen opettamassa Isä Meidän -rukouksessa: ”Tulkoon sinun valtakuntasi!”

Raamattu kertoo, kuinka Jumala aikanaan valitsi Aabrahamin ja lupasi tehdä hänestä suuren kansan. Aabrahamin jälkeläisistä syntyi Jumalan valittu kansa Israel, jolle Jumala antoi sen maan, jossa tuo kansa tänä päivänä asuu. Tuon kansan kautta Jumala antoi maailmalle myös ilmoituksen itsestään. Tuon ilmoituksen löydämme Raamatun sanasta. Jumala antoi tuon kansan kautta maailmalle myös Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen, jossa meillä on mahdollisuus löytää anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä.

Mutta myös Jumalan vastustaja saatana on tahtonut alusta lähtien pystyttää oman valtakuntansa. Saatana on tietysti tehnyt tuon kaiken siten, että se on viekoitellut ihmiskunnan pystyttämään tänne maailmaan rakennelmia, jotka eivät tuota kunniaa Jumalalle. Sen ensimmäinen yritys aikanaan oli Baabelin tornin rakentaminen. Tuo tornihan kertoo ihmiskunnan uhmasta Jumalaa vastaan. Voimme lukea 1. Moos. 11. luvusta: ”Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen”. Tuo kaikkihan kertoo ihmiskunnan halusta tulla Jumalan vertaiseksi ja samalla tietysti Jumalasta riippumattomak-si.

Vanhan Testamentin Danielin kirjan toinen luku kertoo unen, jonka maineikas Babylonian kuningas Nebukadnessar näki suuresta kuvapatsaasta. Jumalan antaman viisauden avulla Daniel kertoi kuninkaalle unen selityksen. Kuvapatsas kuvasi niitä maailman valtoja, jotka nousisivat tänne maailmaan historian saatossa.
Yksi noista kuvapatsaan valtakunnista kuvasi mm. Rooman valtakuntaa, jonka vallan ja mahdin kautta saatana aikanaan ristiinnaulitsi Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen, tuhosi Jerusalemin temppelin, ajoi juutalaiset pois omasta maastaan maan pakoon lähes kahdeksi tuhanneksi vuodeksi. Lisäksi Rooman vallan kautta suoritettiin mitä hirvittävimmät kristittyjen vainot kristinuskon alkuaikoina.

Vaikka kristinusko sai myöhemmin vallan Rooman valtakunnassa, ei se kuitenkaan tarkoittanut sitä, että Jumalan valtakunta olisi tullut sitä kautta. Jumalan valtakunta ei näet tule valtiokirkon muodossa, ei hienoina katedraaleina, joita eri kirkkokunnat ovat rakennelleet, ei paavin tai arkkipiispojen loistossa. Jeesushan itse sanoi, että Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla vielä tässä ajassa, vaan se on sisällisesti niissä ihmisissä, jotka Jumalan Pyhä Henki saa uudesti synnyttää elävään uskoon. Juuri tätä ryhmää Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, Lk. 12:32: ”Älä pelkää sinä piskuinen lauma, teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan!”

Kuten sanoin, saatana on myös yrittänyt ja koko ajan yrittää pystyttää tänne maailmaan oman valtakuntansa ja kunniansa loiston. Se on tapahtunut niiden maailmanvaltojen kautta, jotka ovat pyrkineet historian saatossa pakottamaan kansalaisiaan palvomaan hallitsijoitaan jumalina. Se on tapahtunut kaiken sen valheen kautta, jolla tämän maailman viisaus pyrkii tekemään Jumalan tarpeettomaksi, opettaen, ettei mitään Jumalaa ole, vaan kaikki on syntynyt sattumalta itsestään. Se on tapahtunut kaiken sen nautinnon, loiston, hekuman ja kaiken sen jumalattomuuden kautta, jota tässäkin ajassa ihannoidaan ja samalla ihmiskunta vieraannutetaan Jumalan tahdon mukaisesta elämästä.

Saatana tarjosi juuri kaikkea tätä Jeesuksellekin, kun hän erämaassa kiusatessaan Jeesusta näytti Hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja lupasi, että jos Jeesus vain kumartaisi häntä, hän antaisi kaiken tuon Jeesukselle. Jeesus ei tietenkään langennut tuohon kiusaukseen, vaan hän tiesi, että Isä Jumala tulee kerran antamaan hänelle todellisen valtakunnan.

Muistan, kuinka vielä pappisurani alkuaikoina, vuosikymmeniä sitten, moni pappi ja teologi uskoi, että kristillinen usko tulee vähitellen aivan kuin hapattamaan koko yhteiskuntamme kristilliseksi. Tänä päivänä ei varmasti kukaan enää väitä niin, vaan mehän näemme, kuinka Raamatun ennustama luopumus on tapahtumassa, ja mm. oma yhteiskuntamme on vähitellen menossa kohti aikaa, jossa Jumalan sana tulee entistä enemmän torjutuksi ja sitä noudattavat jopa vainotuiksi!

Olemme menossa kohti aikaa, jossa tämän maailman ruhtinas, saatana yrittää vielä kerran pystyttää oman antikristillisen hirmuvaltansa. Siksi älä ihmettele, jos näet tässä ajassa yhä enemmän lakeja ja kieltoja ja käskyjä, jotka sotivat Jumalan sanaa vastaan, ja joiden kautta selvä valhe yritetään saada näyttämään totuudelta!

Nuo Danielin kirjan profetiat ovat todella mahtavia ennustuksia siitä, kuinka tämän maailman ruhtinas on yrittänyt ja yrittää loppuun asti luoda tänne maailmaan oman valtansa. Kuitenkin niissä tulee myös selvästi esille, kuinka lopulta yksin Jumalan valtakunta voittaa ja on ikuinen. Dan. 2:44 sanookin: ”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti.”

Vallanvaihdos harvoin tapahtuu ilman taistelua. Näin tulee olemaan myös Jumalan valtakunnan tulemisen suhteen. Saatana ei halua antaa tippaakaan periksi, eikä luopua omastaan. Siksi älä ihmettele, että tässä ajassa myllertää ja tuntuu kuin kaikki perinteiset arvot ja asiat pantaisiin ylösalaisin.  Sanoohan Ilmestyskirja 12:12: ”Voi maata ja merta, sillä Paholainen on astunut alas teidän luoksenne. Hän on suuren vihan vallassa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!”

Niin, saatanakin tietää, että hänellä on vähän aikaa. Siksi hänen vihansa kohdistuu tässä ajassa ennen kaikkea Jumalan sanaa ja kristillisiä arvoja vastaan. Mutta Jumalan valtakunta tulee, eikä mikään voi sitä estää! Tämä kaikki tapahtuu kerran lopullisesti, kun Kristus tulemuksessaan kukistaa vihollisen suunsa henkäyksellä.