Loppiainen ja Itämaan tietäjät

TulostusversioTulostusversio

LOPPIAINEN JA ITÄMAAN TIETÄJÄT

Uusi Testamentti kertoo loppiaisen tapahtumasta Matteuksen evankeliumin toisen luvun alussa: Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä on se äskettäin syntynyt juutalaisten kuningas? Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta.” Sen kuullessaan kuningas Herodes pelästyi ja hä-nen kanssaan koko Jerusalem.

Keitä nuo tietäjät olivat? Tarkka käännös alkukielestä olisi ”maageja”, joka viittaa oppineiden säätyyn, joka oli perehtynyt tähtitieteen ja tähdistä ennustamisen harjoittamiseen. Tavallisesti puhutaan kolmesta tietäjästä, josta myös keskiajalla vakiintui käsite kolmesta kuninkaasta. Ilmeisesti kolmesta kuninkaasta on puolestaan peräisin naapurimaamme Ruotsin symboli ”Tre kronor”, vaikka pelkäänpä, että tämän päivän maallistuneista ruotsalaisista suurin osa on autuaan tietämätön, mistä heidän tunnuksensa on peräisin.

Raamattu ei kuitenkaan sano, että tietäjiä olisi ollut kolme. He toivat kolmenlaisia lahjoja, josta on vedetty johtopäätös kolmesta tietäjästä. Tietäjien lukumäärä voi siis olla jotakin muuta, mutta joka tapauksessa lahjat, joita he toivat, olivat erittäin tarpeellisia pyhälle perheelle sen jälkeen, kun se joutui lähte-mään Herodesta pakoon Egyptiin.
Jumala ilmoitti jouluyönä Jeesuksen syntymästä yliluonnollisella tavalla köyhille ja vaatimattomille paimenille, mutta Hän ilmoitti siitä yliluonnollisella tavalla myös rikkaille ja vaikutusvaltaisille tietäjille. Jumala puhui tietäjille heidän omalla kielellään eli tähden ilmestymisen kautta. Tähtitaivastahan tietäjät olivat oppineet tutkimaan ja seuraamaan. Näin Jumala voi puhua meille itse kullekin tavalla, jota me parhaiten ymmärrämme.

Mikä tuo ns. Betlehemin tähti sitten oikeastaan oli? Monia arvailuja asiasta on heitetty. Yksi tunnetuimpia tähtitieteellisiä selityksiä liittyy Jupiterin, Saturnuksen ja Marsin yhteenliittymään eli konjunktioon, joka noihin aikoihin oli todennäköisesti nähtävänä Lähi-idän taivaalla. Henkilökohtaisesti kuitenkin uskon, että kyse oli Jumalan erityisesti tuohon tilanteeseen antamasta tähtiilmiöstä. Tähän viittaa erityisesti Matteuksen evankeliumin kuvaus tähdestä, joka pysähtyi sen paikan ylle, jossa Jeesus-lapsi oli.

Kuusi sataa vuotta aikaisemmin babylonialaiset olivat valloittaneet ja tuhonneet Jerusalemin ja vieneet suuren osan Juudean kansasta pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Osa juutalaisista pääsi palaamaan takaisin seitsemänkymmenen vuoden jälkeen, mutta paljon juutalaisia jäi sinne pysyvästi asumaan. On paljon mahdollista, että tietäjät olivat juutalaisten jälkeläisiä, joka osaltaan selittäisi heidän suuren kiinnostuksensa tähdestä, joka ilmestyi näkyviin Israelin ja Jerusalemin suunnalla.

Juutalaisilla oli toki pakkosiirtolaisuudessakin mukanaan Vanhan Testamentin kirjoitukset ja profetiat, joten he tiesivät kaikki ne ennustukset, jotka tulevasta Messiaasta oli ennustettu. Danielin kirjan 9:24-27 profetian perusteella he osasivat jopa odottaa, että Messiaan pitäisi ilmestyä noina aikoina. Tuo Danielin kirjan kohtahan puhuu seitsemästä kymmenestä vuosiviikosta eli neljästäsadasta yhdeksästäkymmenestä vuodesta, joiden loppupuolella Messias tulisi.

Yksi mielenkiintoisimmista Vanhan Testamentin Messias- ennustuksista löytyy näkijä Bileamilta, jolle näytettiin Israelin tuleva Messias. Bileamin näky löytyy Neljännen Mooseksen kirjan 24. luvusta. Jakeessa 17 sanotaan: ”Se mitä näen, ei tapahdu nyt, se mitä tähyilen, ei ole lähellä. Tähti kohoaa Jaakobista, ja valtikka nousee Israelista. Se ruhjoo ohimot Mooabilta, päälaen kaikilta Seetin pojilta. Edom joutuu vieraiden valtaan, Seir vihollistensa omaisuudeksi, mutta Israel tekee väkeviä tekoja. Jaakobista nousee hallitsija, joka hävittää Seirin jäännöksen.”

Bileam näki tuon näyn yli tuhat vuotta ennen Jeesuksen syntymää, joten hän ennusti, että tuohon Messiaan tulemiseen olisi vielä aikaa. Jeesuksen syntyessä tähti todellakin nousi Jaakobista. Mielenkiintoinen tuossa Bileamin ennustuksessa on myös jae seitsemän, jossa ennustetaan Israelista ja sen tulevasta Messiaasta: ”Agagia mahtavampi on sen kuningas, hänen valtakuntansa kohoaa korkealle.” Agag viittaa Raamatussa yleensä Amalekin kuninkaaseen tai kuninkuutta tarkoittavaan arvonimeen. Mutta erittäin mielenkiintoisen tästä kohdasta tekee se, että mm. samarialaisessa Pentateukissa ja Septuagintassa Agag sanan paikalla on sana Goog.

Septuagintahan on juutalaisten rabbien n. 100 vuotta eKr. heprean kielestä kreikaksi kääntämä Raamattu. Alkuperäinen heprealainen Raamattu oli kirjoitettu ainoastaan konsonanteilla, joten molemmat käännökset ovat siis mahdollisia. Voisi sanoa, että heprean kielen asiantuntevin raati käänsi sen aikanaan sanalla Goog! Siis ajatus, jonka Septuaginta tuo esille on: Israelin tuleva Messias eli Kristus tulee olemaan Googia mahtavampi. Nimi Goog löytyy Raamatusta myös Hesekielin kirjan luvuista 38 ja 39, sekä Ilmestyskirjan luvusta 20.

Itse en henkilökohtaisesti yhdistä nimeä Goog millään tavalla meidän itäiseen naapuriimme, vaan ymmärrän sen viittaavan Jumalan päävastustajan saatanalliseen henkeen, joka yritti vastustaa jo Mooseksen ja Joosuan aikana Israelin kansan ja valtion syntymistä. Tuo sama henki yrittää jopa lopullisesti tuhota Israelin juuri ennen Jeesuksen toista tulemista ja tästä kertoo siis Hesekiel. Mutta Goog ilmestyy vielä tuhatvuotisen valtakunnan jälkeenkin ja yrittää tuhota pyhien leirin, mutta Jumala tuhoaa silloin lopullisesti Googin ja luo uudet taivaat ja uuden maan.

Jyri Häkämies jo viisitoista vuotta sitten turvallisuuspoliittisista asioista puhuessaan käytti silloin kohua aiheuttanutta, mutta nyt jopa hieman profeetallista sanontaa ”Venäjä, Venäjä, Venäjä”. En kuitenkaan usko, että Jumala tarvitsi tuhansia vuosia sitten, tai tarvitsee tänään tai tulee reilun tuhannen vuoden päästä tarvitsemaan ilmaisua: ”Venäjä, Venäjä, Venäjä”. Ymmärrän siis Googin viittaavan saatanalli-seen valtaan ja voimaan, joka kautta vuosituhansien on yrittänyt vastustaa ja tehdä tyhjäksi Jumalan valtakunnan muotoutumisen ja tulemisen.