Miksi Jeesus tulisi juuri meidän sukupolvemme aikana

TulostusversioTulostusversio

Miksi juuri meidän sukupolvemme olisi se sukupolvi, jolloin Jeesus tulee takaisin. Eikö jokainen kristillinen sukupolvi ole ajatellut niin! Jopa alkuseurakunnassa Jeesuksen takaisin tulon odotus oli vahva ja monet uskoivatkin, että Jeesus tulisi takaisin jo heidän aikanaan.

Vasta Pietari Toisessa kirjeessään, jonka hän kirjoitti elämänsä viimeisinä vuosina, tuo selvästi esille ajatuksen Jeesuksen takaisin tulon viipymisestä. Pietari jopa ennustaa sen kehityksen, mikä tulee tapahtumaan kristikunnassa ja seurakunnan keskuudessa lopun aikana. Pietari kirjoittaa, 2. Piet. 3:3, 4: ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ´Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta`.”

Pietarille myös ilmoitettiin, että tähän kaikkeen saattaisi kulua aikaa jopa tuhansia vuosia. Siksi hän jakeessa kahdeksan sanoo: ”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ´yksi päivä on Herran silmissä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä`.”

Kuinka totta tuo Pietarin ennustus onkaan tänä päivänä. Monien seurakuntalaisten keskuudessa alkaa olla sellaista ilmapiiriä, että Jeesuksen takaisin tulosta ei oikein kärsitä edes puhua. Alkuseurakunnan harras pyyntö ”Tule Herra Jeesus” ei ole enää huulilla, vaan mieluumminkin toive: ”Älä tule ihan vielä, että ennättäisimme nauttia tästä maailmasta mahdollisimman paljon!”

Mutta sitten tuo aivan tarpeellinen kysymys. Miksi Jeesuksen pitäisi tulla juuri meidän sukupolvemme aikana, koska ovathan Hänen tulemustaan yhtä innokkaasti odottaneet monet kymmenet sukupolvet ennen meitä!

Meidän sukupolvemme on kuitenkin se, jonka aikana eräs Raamatun tärkeä profetian merkki on toteutunut. Tuon profetian täyttyminen on ollut niin merkittävä, että ennen sitä Jeesuksen takaisin tulo ei yksinkertaisesti ole ollut mahdollista. Ja tuo merkkihän on ollut tietysti Israelin valtion syntyminen, joka toteutui vuonna 1948. Raamatun profeetallinen ilmoitus antaa selvästi ymmärtää, että kun Jeesus tulee toisen kerran tänne maailmaan, silloin Israelin valtakunta on olemassa ja Jerusalem tulee olemaan sen merkittävin kaupunki ja jumalanpalveluksen paikka. Jopa juutalaisten temppelin olemassaolo Jerusalemissa ilmoitetaan selvästi.

Joku jää ehkä kysymään, miksi sitten jo alkuseurakunta odotti innokkaasti Jeesuksen toista tulemusta. No, syy oli yksinkertaisesti se, että nuo ehdothan olivat täyttyneinä alkuseurakunnan aikana. Israel oli kansakuntana olemassa, Jerusalem heidän pääkaupunkinaan ja temppeli oli heidän jumalanpalveluksensa keskus. Jerusalemin temppelin tuhohan tapahtui vasta varsinaisen apostolisen ajan jälkeen vuonna 70, ja juutalaiset karkotettiin roomalaisten toimesta Jerusalemista vuoden 130 tienoilla. Siis vasta näiden tapahtumien jälkeen ei enää ollut israelilaisilla omaa maata, eikä Jerusalem ollut heidän pääkaupunkinsa, eikä siellä juutalaisten temppeliä. Siitä lähtien, liki kaksituhatta vuotta, ovat puuttuneet nämä tärkeät profeetalliset merkit, jotka tekevät Jeesuksen toisen tulemisen mahdolliseksi.

No, miksi emme sitten saman tien voisi otaksua, että Jeesuksen tulo viipyy, ja myös tulevaisuudessa monet, monet sukupolvet tulevat odottamaan Hänen toista tulemustaan. Jeesus kuitenkin sanoi: ”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä”, Matt. 24: 32. Viikunapuu on yleensä ymmärretty Israelin vertauskuvaksi. Eli meidän aikanamme tuo viikunapuu on uudestaan vironnut eloon ja lehdet puhjenneet kasvamaan. Siksi voimme uskoa, että meidän ajallamme on tärkeä asema kristikunnan kaksituhatta vuotta kestäneessä historiassa, liittyen myös Jeesuksen takaisin tuloon. Kesä on todellakin lähellä, vaikkakaan sen tarkemmin meidän ei ole tarvis aikamääreitä arvailla.

Samalla haluan ottaa tiettyä rajanvetoa toiseen suuntaan. Tarkoitan tällä sitä, että usein kuulee sanottavan, että Jeesus voi tulla takaisin millä hetkellä tahansa, vaikka ensi yönä. Oman Raamatun tulkintani mukaan tuo väite perustuu kuitenkin virheelliseen menestysteologian mukanaan tuomaan Raamatun tulkintaan. Tuossa tulkinnassa tempauksen eli uskovien poisottamisen katsotaan tapahtuvan, ennen kuin mitkään lopunajan ahdistukset alkavat, eivätkä uskovat näin ollen joutuisi kokemaan mitään vainoa ja ahdistusta. Mutta tämä on mielestäni virheellinen Raamatun tulkinta. Uskallan väittää, että vielä on tiettyjä Raamatun profetioita täyttymättä, joiden tulee täyttyä ennen kuin Jeesus tulee omansa noutamaan eli ns. tempaus tapahtuu.

Jeesushan sanoo selvästi, että kun lopunajan synnytystuskat alkavat, ”silloin te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden”, Matt. 24:9. Voimme todeta, että esim. täällä länsimaissa emme ole vielä vainojen keskellä. Uskovat eivät siis ole vielä kaikkien kansojen vihattavina Jeesuksen nimen tähden. Myös Paavali antaa kaksi selvää merkkiä, jotka täytyy toteutua, ennen kuin tapahtuu uskovien tempaus pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, 2. Tess. 2:3. Luopumus on jo tosin tapahtumassa, mutta laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi eli antikristus ei ole vielä ilmestynyt. Myöskään lopunajan petovaltio ei ole vielä syntynyt, vaikkakin on kovaa vauhtia muotoaan ottamassa. Eli paljon on vielä asioita tapahtumatta, jotka Raamatun ennustusten mukaan tulee tapahtua ennen kuin Kristus tulee omansa täältä pois noutamaan.

No, jos Jeesus tulisi vaikka ensi yönä, ei minulla olisi mitään sitä vastaan. Jos niin tapahtuisi, en osaisi muuta kuin kiitollisena huudahtaa: ”Tule Herra Jeesus!”