Öljymäki halkeaa kahtia

TulostusversioTulostusversio

Jokin aika sitten tapahtui Turkissa ja Syyriassa voimakkaita maanjäristyksiä. Valtavat tuhot on selitetty toisaalta huonolla rakentamisella, mutta lisäsyyksi on selitetty mannerlaattojen massiivisia liikkeitä. Järistyksen keskus sijaitsi juuri Anatolian ja Arabian mannerlaattojen yhtymäkohdassa.

Jeesus ennusti yhtenä lopunaikaan liittyvänä merkkinä, että tulee maanjäristyksiä monin paikoin, Matt. 24:7. No, maanjäristyksiä on ollut kautta aikain, eikä meillä ole tarkkoja tilastotietoja vuosisatojen ajalta. Mutta ainakin niiden aiheuttamat tuhot ovat kasvaneet maapallon väestön kasvaessa ja asutusten keskittyessä entistä enemmän suurkaupunkeihin, joissa on korkeaa rakentamista.

Raamattu ennustaa joka tapauksessa joitakin todella suuria maanjäristyksiä liittyen lopun aikaan ja ennen kaikkea Lähi-itään, Israelin alueelle. Kun noiden Raamatun ennustamien maanjäristysten valtavaa voimakkuutta ajattelee, niin ainakin itselleni nousee mieleen ajatus, ovatko nuo järistykset nimenomaan mannerlaattojen liikkeiden aiheuttamia.

Afrikan ja Arabian mannerlaattojen välinen siirroslinja kulkee juuri noilla alueilla. Oikeastaan tuo siir-roslinja koostuu useasta peräkkäisestä pohjois-etelä suuntaan kulkevasta hautavajoamasta. Pohjoisessa on Jordanin hautavajoama, joka ulottuu Golanin kukkuloilta Kuolleenmeren kautta Akabanlahteen Punaisenmeren pohjoispäähän. Punainenmeri kuuluu puolestaan Punaisenmeren hautavajoamaan.

Ennen kun menemme noihin lopun ajan profetioihin, tekee mieli nostaa esille eräs kertomus Raamatun historiasta. Kun Israelin kansa oli Mooseksen johdolla autiomaavaelluksella kohti Luvattua maata, tuon vaelluksen aikana nousi Koorahin johdolla noin 250 kansan päämiestä kapinaan Moosesta vastaan.

4. Moos. 16:29-33 kertoo, kuinka Jumalan käskystä Mooses puhui kansalle: ”Jos nämä kuolevat samalla tavalla kuin kaikki muut ihmiset ja jos heidän käy niin kuin kaikkien muiden ihmisten, ei HERRA ole minua lähettänyt. Jos HERRA kuitenkin tekee jotakin tavatonta – jos maa avaa kitansa ja nielaisee heidät ja kaiken heille kuuluvan, niin että he suistuvat elävältä tuonelaan – niin siitä te tiedätte, että nämä mie-het ovat halveksineet HERRAA.” Tuskin Mooses oli saanut kaiken tämän sanotuksi, kun maa halkesi hei-dän allaan.  Maa avasi kitansa ja nielaisi heidät ja heidän telttansa, kaiken Koorahin väen ja heidän omaisuutensa. He ja kaikki heidän omaisensa suistuivat elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät. Näin he katosivat seurakunnan keskeltä.

Raamattu ei kerro tarkkaan, missä kohtaa autiomaavaelluksella tuo tapahtui, mutta israelilaisten reitti kulki joka tapauksessa Siinain autiomaassa tuon hautavajoaman ylitse. Jumalahan voi toki avata maan missä tahansa, mutta olen usein miettinyt, käyttikö Jumala hyväkseen juuri tuota maantieteellistä luonnonilmiötä. Kysehän ei siis ollut tavallisesta maanjäristyksestä, vaan maa avautui ja sen jälkeen sulkeutui. Tuo Kuolleenmeren hautavajoamahan jatkuu jopa Afrikan sarveen saakka. Joitakin vuosia sitten oli eräässä tiedelehdessä kuvia, kuinka Afrikan sarvessa maahan oli revennyt monien metrien levyisiä pitkiä ja syviä repeytymiä.

Mutta otamme sitten muutaman Raamatun ennustuksen, jotka tuovat selvästi esille, kuinka lopun aikana Israelissa ja nimenomaan Jerusalemissa tulee tapahtumaan todella suunnattomia mullistuksia. En ihmettelisi, vaikka nuo geologiset muutokset selittyisivät parhaiten mannerlaattojen liikkumisella.  

Ensiksikin Temppelivuorella tulee tapahtumaan tosi isoja asioita. Raamattu kertoo selvästi, että lopun aikana Jerusalemissa tulee olemaan juutalaisilla temppeli, ja tuo temppelihän tullaan rakentamaan sen ainoalle oikealle paikalle eli paikalle, jossa Salomon temppeli aikanaan sijaitsi. Kuinka se on mahdollista nykytilanteessa, koska Kalliomoskeija sijaitsee sillä paikalla, jossa Salomon temppelin oletetaan sijainneen.

Itse ajattelen, että ongelman ratkaisuun on kaksi vaihtoehtoa. Ensiksikin, että arkeologisissa kaivauksissa saadaan selville, että Salomon temppelin paikka olikin jokin muu kuin Kalliomoskeijan paikka ja niinpä siihen voitaisiin rakentaa juutalaisten temppeli. Toinen ja mielestäni todennäköisempi on se, että Temppelivuoren alueella tapahtuu niin suuria luonnon mullistuksia, että sekä Kalliomoskeija kuin myös Al-Aqsa moskeija tuhoutuvat.

Itse asiassa Raamattu ennustaa suuren maanjäristyksen Jerusalemiin lopun aikoina. Ilm. 11:13 kertoo: ”Sillä hetkellä tuli suuri maanjäristys ja kymmenesosa kaupungista sortui. Maanjäristyksessä kuoli seitsemäntuhatta ihmistä, ja jäljelle jääneet pelästyivät ja antoivat kunnian taivaan Jumalalle.” Tämä maanjäristys tulee tapahtumaan Israelin viimeisen vuosiviikon eli seitsemän vuoden ajanjakson puolivälissä. Siis kymmenesosa kaupungista sortuu ja tuhoutuu. Uskonpa, että jos ei aikaisemmin, niin viimeistään tuolloin Temppelivuorellekin tulee tilaa.

Mutta suurin geologinen mullistus Jerusalemissa tulee tapahtumaan Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Sakarja ennustaa tuosta tapahtumasta, 14:4: ”Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla, idän suunnalla. Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli vuorta siirtyy pohjoiseen ja toinen etelään päin.” Siis ei mikään pieni maanjäristys, jota mitattaisiin magnitudeilla, vaan mieluummin jo metrimitoilla, että saataisiin tietää, kuinka kauaksi Öljymäen pohjoisosa on siirtynyt eteläosasta. Voi todellakin olla jo kyse mannerlaattojen massiivisista liikkeistä!

Huomaamme siis taas kerran, kuinka sekä Raamatun historia että tulevaisuuden profetiat kertovat sen, minkä tämän ajan tiede on saanut selville esim. mannerlaatoista.