Psalmin 83 sota

TulostusversioTulostusversio

Olen jo vuosikausia pohtinut psalmin 83 tulkintaa. Tuo psalmihan voidaan tulkita yksinkertaisesti niin, että se kuvaa oman aikansa tilannetta. Psalmi on Aasafin mietevirsi eli se siis sijoittuu syntyajaltaan Daavidin aikakauteen, jolloin Israelia ympäröivät psalmissa mainitut kansat. Toinen tunnettu selitys tuolle psalmille on, että se on ns. profeetallinen psalmi, joka viittaa lopunaikaan.

Kieltämättä monet psalmin sanat soveltuvat hyvin tähänkin aikaan. Psalmista löytyvät mm. sanat: ”Sillä katso, sinun vihollisesi metelöivät ja vihaajasi ovat nostaneet päänsä. He juonittelevat sinun kansaasi vastaan ja pitävät neuvoa suojattejasi vastaan. He sanovat: `Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta´. Yksissä tuumin he ovat neuvotelleet, sinua vastaan he ovat tehneet liiton”.

Sen jälkeen psalmissa luetellaan kansat ja heimot, jotka ovat tehneet tuon liiton ja uhmaavat jopa hävittää Israelin kokonaan maailman kartalta. Luettelossa manitaan Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset, Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ja Tyroksen asukkaat, myös Assurin mainitaan tulleen tueksi Lootin lapsille.
Nuo kaikki mainitut kansathan olivat Israelin naapurikansoja kuningas Daavidin ja Salomon aikaan. Ne ovat kansakuntina ja valtioina toki hävinneet jo ajat sitten, mutta voimme silti paikallistaa mihin noiden kansojen sijainti asettuisi tämän päivän Lähi-idän kartalla.

Edomin teltat, Mooab, Amalek ja Gebal ovat nykypäivän Jordanian alueella. Ammon ja Assyria viittaavat lähinnä Syyriaan. Filistea sijoittuu Gazan alueelle ja Tyyroksen asukkaat Libanoniin. Ismaelilaisilla tarkoitetaan Aabrahamin pojan Ismaelin jälkeläisiä, joista monet arabiheimot polveutuvat. Hagrilaisilla tarkoitetaan ilmeisesti Saaran orjattaren Haagarin jälkeläisiä, jotka siis polveutuvat Ismaelista. Lootin lapset puolestaan tarkoittaa Mooabia ja Ammonia. Kun tutkimme karttaa, huomaamme, että kyseessä ovat siis kaikki Israelin lähimmät naapurit.

Henkilökohtaisesti olen ollut näihin päiviin asti hieman epäröivällä mielellä, viittaisiko tuo psalmi lopun aikaan ja meidän päiviimme. Kuitenkin viime vuosien tapahtumat ovat panneet kovastikin pohtimaan myös tuon tulkinnan mahdollisuutta. Nimittäin Raamatun historia ei ainakaan selvästi kerro, että nuo kaikki ympäröivät kansat olisivat kuningas Daavidin ja Aasafin aikaan tehneet liiton, jossa he yhdessä olisivat päättäneet tuhota Israelin niin täysin, ettei sen nimeäkään enää muistettaisi. Toki noilla kansoilla joko yksin tai yhdessä jonkin toisen kansan kanssa oli useinkin sota Israelia vastaan. Mutta Israel oli kuitenkin niin vahva valtio Daavidin ja Salomon aikaan, etteivät nuo ympäröivät valtiot pystyneet edes haaveilemaan Israelin täydellistä tuhoamista. Lisäksi Daavidilla ja Salomolla oli erittäin hyvät suhteet mm. Tyyron kuninkaisiin, joten voisi vetää johtopäätöksen, että tuo Aasafin mietevirsi viittaa johonkin muuhun aikaan, kuin sen kirjoitusajankohtaan. Eikä tuo psalmi ole toteutunut missään myöhemmässäkään historian vaiheessa tähän päivään mennessä, koska Israelia eivät ajaneet pois sen omasta maastaan nuo lähinaapurit, vaan sen teki lopulta Rooman valtakunta.
En siis yhtään ihmettelisi, vaikka tuo psalmi olisi profeetallinen psalmi ja viittaisi tähän omaan aikaamme. Todistaahan Raamattu psalmin kirjoittajasta Aasafista, että hän oli näkijä. Joka tapauksessa huomaamme, että sen sanoma on tänä aikana enemmän totta kuin koskaan aikaisemmin. Tänä päivänä rengas Israelin ympärillä kiristyy kiristymistään. Vaikka tuskinpa esim. Libanon ja Jordania valtioina ovat kovin innokkaita lähtemään sotaan, mutta taustalla ovat painostamassa Iran, eri terroristiryhmät ja suuri osa palestiinalaisista. 

Jotakin joka tapauksessa tulee tapahtumaan, koska nykyinen tilanne on täysin kestämätön Israelin kannalta. Ääriterroristiryhmät eivät joka tapauksessa muuta mieltään, vaan heidän tavoitteensa on yksin ja ainoastaan psalmin sanoja käyttääksemme: ”Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.”
Mutta tulipa psalmin 83 sota tai mikä muu välien selvitys tahansa, ymmärrän Israelin joka tapauksessa selviävän voittajana tässäkin vaiheessa, koska Raamatun mukaan Israel on olemassa valtiona ja Jerusalem sen pääkaupunkina aina lopun aikoihin asti.

Mutta jos tuo psalmi 83 viittaa tähän meidän aikaamme ja nuo Israelin naapurit todella aloittavat suuremman sodan, en ole ollenkaan varma, kuinka käy noille Israelin lähinaapureille. Kun Hesekielin kirjan (luvut 38 ja 39) ennustama Goog joukkoinaan lopulta tekee petollisen hyökkäyksen Israeliin, hyökkääjien joukosta puuttuvat joka tapauksessa kaikki nuo edellä mainitut Israelin lähinaapurit. Googin joukoissa mainitaan olevan mm. Persia eli nykyinen Iran, mutta missä majailevat silloin ne terroristiryhmät, joita Iran tänään niin raivoisasti kiihottaa?

Kuten Netanjahu ennusti, Lähi-idässä voi tapahtua suuriakin muutoksia.