3. Neitsyt tulee raskaaksi

Jesaja oli ennustanut Jeesuksen neitseellisen syntymisen. Nykyisen kirkkoraamatun käännöskomiteassa oli tietyiltä tahoilta kova paine kääntää neitsyt sana ilmaisulla ”nuori nainen”. (Joitakin vuosia myöhemmin valmistunut Ruotsin uusin raamattukäännös Bibeln 2000 kääntääkin sen ”den unga kvinnan = nuori nainen). Onneksi suomenkieliseen kirkkoraamattuumme jätettiin kuitenkin ilmaus ”neitsyt”. Jesajan kirjassa oleva hepreankielen sana viittaa nuoreen tyttöön, joka on juuri tullut naimaikään. Mutta tuohon aikaanhan naimaikään tullut nuori nainen oli lähes poikkeuksetta aina neitsyt! On erittäin mielenkiintoista, että Septuaginta käyttää tässä kohtaa kreikankielen sanaa parthenos, joka tarkoittaa nimenomaan neitsyttä. Septuaginta on siis hepreankielestä kreikaksi käännetty juutalaisten raamattu, joka oli samalla alkuseurakunnan kreikkaa puhuvien ahkerassa käytössä. Käännös tehtiin Aleksandriassa juutalaisten kirjanoppineiden toimesta noin 100-200 vuotta eKr. Eli siis käännös tehtiin ennen kuin Maria synnytti Jeesuksen. Jeesuksen syntymä ei näin ollen voinut millään tavalla vaikuttaa käännökseen.

Vanhan Testamentin pikkuprofeetoissa on Miikan kirja, joka etukäteen ilmoittaa jopa paikkakunnan, missä Messias syntyisi. Kun tietäjät tulivat itäisiltä mailta, he kyselivät ylipapeilta, missä tuleva Messias syntyisi. Miikan kirjan ennustuksen perusteella ylipapit saattoivat heti ilmoittaa, että hän syntyisi Betlehemissä.

Profeetat olivat myös ilmoittaneet Messiaan edelläkävijästä, joka valmistaisi tien erämaahan Hänen eteensä. Jesajan profetia toteutuikin kirjaimellisesti, Johannes Kastajan saarnatessa nimenomaan erämaassa. Johannes Kastajan isälle Sakariaalle ilmoitti Herran enkeli ennen lapsen syntymää, että tämä tulisi kulkemaan Herran edellä Elian hengessä, (Luuk. 1:17).