46. Profetiakirjat

46. PROFETIAKIRJAT

Profetiakirjat ovat meidän protestanttisessa raamattulaitoksessamme Vanhan Testamentin neljäs ja viimeinen pääosa. Ne sisältävät ns. neljä suurta kirjaprofeettaa ja kaksitoista pikkuprofeettaa. Valitusvirret liittyvät Jeremian profetiaan Jerusalemista. Juutalaisessa Raamatussa eli Tanakhissa nuo kirjat yhtä lukuun ottamatta kuuluvat osioon, jonka nimi on ”myöhemmät profeetat”. Kirja, joka ei Tanakhissa kuulu tuohon osioon, on Danielin kirja. Danielin kirja on juutalaisten Raamatussa sijoitettu Esran, Nehemian ja Aikakirjojen ohella viimeiseen pääosaan eli ”Kirjoituksiin” ja siellä osioon ”muut kirjat”.

Miksi Danielin kirja ei siis Jeesuksen ja apostolien käyttämässä Raamatussa kuulunut profeettakirjojen joukkoon, jää kai hieman arvoitukselliseksi. Raamatun kokonaisilmoituksessa tuo seikka ei kuitenkaan vähennä Danielin kirjan arvovaltaa, vaan päinvastoin. Ensiksikin evankeliumien mukaan Jeesus itse mainitsee vain kaksi VT:n profeettaa nimeltä, ja toinen niistä on juuri Daniel (Matt. 24:15). Toinen kirjaprofeetta, jonka Jeesus mainitsee nimeltä, on Joona (Matt. 12:40; 16:4; Luuk. 11:29). Jeesuksen toiminnan yhteydessä mainitaan toki vielä profeetta Jesaja. Jeesuksen aloittaessa julkisen toimintansa, sanotaan, että Hänelle annettiin Nasaretin synagogassa profeetta Jesajan kirja, josta Hän luki (Luuk. 4:17). Myös Vanhan Testamentin ilmoituksessa Danielin arvovaltainen asema tulee selvästi esille. Profeetta Hesekielin kirjassa Herra itse asettaa Danielin ”kolmen kovaan joukkoon” Nooan ja Jobin ohella (Hes. 14:14, 20).

Nämä ns. Vanhan Testamentin kirjaprofeetat toimivat noin kolmensadan vuoden ajalla 700 - 400–luvuilla eKr. Heidän keskeisen sanomansa voisi oikeastaan jakaa kolmeen pääosaan. Ensiksikin he puhuivat oikean ja puhtaan jumalanpalvelemisen puolesta, nousemalla epäjumalien palvontaa vastaan. Toiseksi he korostivat yhteiskunnallista vanhurskautta ja oikeudenmukaisuutta. Näiden lisäksi he myös julistivat profeetallista sanomaa, ennustaen oman kansansa Israelin, naapurikansojen ja koko maailman tulevia kohtaloita.