9. Lakikirjat

9. LAKIKIRJAT

Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa kulkevat Mooseksen nimellä. Nuo viisi kirjaa eli toora muodostavat juutalaisen Raamatun (tanakin) ensimmäisen osan. Kuinka suuri osa niistä on Mooseksen kirjoittamia jää kuitenkin lopullista vastausta vaille. Joka tapauksessa Jumala oli valinnut ja valmistanut Mooseksen juuri tuota tehtävää varten. Mooseshan oli saanut tuon ajan parhaimman koulutuksen ja sivistyksen faaraon hovissa Egyptissä, ja näin ollen kykeni kirjoittamaan muistiin tapahtumat ja Jumalan antamat lait ja käskyt. Mooseksen kirjoissa on monia mainintoja siitä, että ”Mooses kirjoitti”, (ks. esim. 2.Moos 24:4; 34:28; 4.Moos. 33:2; 5.Moos. 31:9; 31:22). Sieltä löytyy jopa Herran antama käsky Moosekselle, koskien muistiin kirjoittamista: ”Kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se Joosuan mieleen”, (2.Moos. 17:14).

Samalla tavalla kuin Raamatussa on tulevaisuudesta kertovaa profeetallista ilmoitusta, siinä on myös menneisyyteen liittyvää yliluonnollista ilmoitusta. Näin on ainakin luomiskertomuksen suhteen, koska kukaan ihminen ei ollut sitä havainnoimassa. Jumala itse on siis välittänyt tuon tiedon ihmiselle, kenties juuri Moosekselle, siinä laajuudessa, kun Hän on hyväksi nähnyt. Toki myös perimätiedon kautta sukupolvelta toiselle oli välittynyt kertomuksia esi-isien vaiheista.

Raamatun oman ilmoituksen mukaan Mooses johti kansan pois Egyptistä 1400-luvulla eKr., vaikkakin osa tutkijoista siirtää tuon ajankohdan parisataa vuotta myöhemmäksi, 1200-luvulle. Ensimmäisen Kuningasten kirjan luvussa kuusi voimme löytää tarkan ajoituksen israelilaisten Egyptistä lähdön ajankohdalle. Tuo ajoitus määritellään Salomon temppelin rakentamisajankohdan mukaan. Kun tiedämme, että Salomo rakensi temppeliä 960-luvulla eKr., siitä neljäsataa kahdeksankymmentä vuotta taaksepäin sijoittaa lähdön 1400-luvulle. Yhtäläisen ajoituksen löydämme myös Tuomarien kirjasta. Ensiksikin, jos laskemme siellä lueteltujen tuomareiden toiminta-ajat yhteen, saamme aikajaksoksi noin neljäsataa vuotta. (On yritetty selittää, että tuomareiden toiminta-ajat olisivat olleet osittain päällekkäisiä. Raamattu antaa kuitenkin toisen kuvan käyttämällä sanontaa ”hänen jälkeensä oli tuomarina…”). Tuomarien kirja antaa lisäksi toisen ajoitukseen liittyvän tiedon. Tuomari Jeftan puheesta ammonilaisten kuninkaalle löydämme aikamääreen, joka kertoo israelilaisten tuolloin asuneen Kanaanin maassa jo kolmesataa vuotta (Tuom. 11:26). Jeftan jälkeen mainitaan tuomarina olleen vielä neljä henkilöä. Eli Raamatun itsensä antama ajoitus Mooseksen toiminnalle on 1400-luku eKr.