01. Johdanto

Olen tutkinut Raamattua yli 45 vuotta. Olen lukenut ja vertaillut eri käännöksiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Apunani on ollut myös kreikankielinen Novum.

Viimeisten vuosien aikana olen systemaattisesti perehtynyt siihen ilmoitukseen, mikä Raamatusta löytyy koskien lopunaikoja. Tarkoitukseni ei ole niinkään ollut löytää vastausta, milloin kaikki tapahtuu, vaan voiko noiden ennustusten perusteella rakentaa yhtenäisen kuvan lopunajan tapahtumista. Olen tiennyt alusta lähtien tehtävän vaikeuden, mutta silti se ei ole estänyt minua ainakin yrittämästä!

Olen vuosikymmenien aikana lukuisia kertoja törmännyt ajatukseen, myös herätyskristittyjen taholta, ettei Raamatun profetioista voi saada yhtenäistä kuvaa. Kun kuitenkin uskon, että Jumalan Pyhä Henki on Raamatun sanoman ja myös sen profetioiden inspiroija, en ole tyytynyt väitteeseen, että tuo profeetallinen sanoma olisi ikään kuin "sillisalaattia", jota ei voisi jäsentää kokonaiskuvaksi. Päinvastoin, mitä enemmän olen tutkinut eri profeettojen sanomaa, sitä enemmän olen tajunnut niiden liittyvän toisiinsa ja täydentävän toinen toistaan.

Profeetathan saivat ennustukset monella tavalla: sanoina, ilmestyksinä, näkyinä tai myös unina. Saa jopa sen vaikutelman, että jotkut ilmestysten saajat kokivat myös tiettyjä hajuefektejä ( Ilm. 9:17 ). Eräs keino, jonka avulla monet näyt ovat itselleni avautuneet uudella tavalla, on niiden visualisointi. Olen yrittänyt piirtää niistä mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvan. Tehtyäni kuvan profeetan saamasta ilmestyksestä, on usein hahmottunut tarkemmin, mitä profeetalle todella näytettiin ja mitä ei näytetty. Näin monet virheellisetkin ennakkokäsitykseni ovat saaneet muuttua. Samalla uskon ja toivon, että myös lukijoilleni avautuu kuvienkin kautta jotakin uutta.

Käsittelen tässä raamattuluentosarjassa lopunajan tapahtumia osapuilleen siinä kronologisessa järjestyksessä kuin ymmärrän niiden aikanaan tapahtuvan. Se ei kuitenkaan estä lukijaa tutkimasta kiinnostavia aiheita yksittäisina kokonaisuuksina, koska olen yrittänyt otsikoida sivut kunkin aiheen mukaan niin hyvin kuin mahdollista. Kuitenkin parhaan kokonaiskäsityksen saa, jos käy sivut läpi järjestyksessään.

Raamatun kohtien lainaukset olen yleensä ottanut 1930 -luvun käännöksestä.