60. Vihan aika

Käsite vihan ajasta, joka kohtaa maailmaa, esiintyy raamatussa monissa eri kirjoissa. Yllä olevaan kuvaan olen koonnut tähän aiheeseen liittyviä keskeisimpiä raamatun kohtia niin Vanhasta kuin Uudesta Testamentista. Kyse on siis erityisestä Jumalan vihan ajasta, joka kohtaa katumatonta ja uppiniskaista maailmaa aikojen lopulla. Jumala on kylläkin antanut ja antaa ihmiskunnalle ja yksittäiselle ihmiselle aikaa parannuksen tekoon, mutta kun ihmiskunta tieten tahtoen haluaa hyljätä Jumalan ja Hänen sanansa, vuodattaa Herra lopulta tuomionsa kaiken ylle.

Ilmestyskirjasta saa käsityksen, että varsinainen vihan aika alkaa sinettien aukaisemisen jälkeen (Ilm. 6:17). Jumalan sanasta voimme myös löytää useammasta kohtaa viittaukset siihen, että Herra pelastaa omansa varsinaisesta vihan ajasta (1.Tess. 1:10 ja Ilm. 3:10). Seurakunta tulee "suuresta ahdistuksesta", mutta ei vihasta (Ilm. 7:14)! Nuo Jumalan tuomiot näyttävät kohtaavat ihmiskuntaa rankimmin Ilmestyskirjan pasuunoiden ja ennen kaikkea vihan maljojen kautta. Vihan maljoista jopa sanotaan suoraan: ”Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy.” (Ilm. 15:1).