14. Danielin kirjan kuvapatsas

Toisena hallitusvuotenaan Babylonian kuningas Nebukadnessar näki unen, joka sai hänen mielensä niin levottomaksi, ettei hän enää saanut unta (luku 2). Kukaan kaldealaisten tietäjistä ja tähdistä ennustajista ei voinut selittää unta, mutta sen selitys annettiin Jumalan Hengen kautta juutalaiselle Danielille.

Nebukadnessar näki unessa kuvapatsaan, joka oli ”hirvittävä nähdä”. Jumalan Danielille antaman selityksen mukaan patsaan eri osat kuvasivat tulevia maailman valtoja. Yllä olevassa kuvassa annetut vuosiluvut eivät ole välttämättä joka kohdassa tarkkoja, vaan antavat jonkinlaiset viitteet eri valtakuntien kestosta ja valta-ajasta.

Kultaisen pään sanotaan kuvaavan Babylonian valtakuntaa ja sen suurkuningasta Nebukadnessaria (jakeet 37 ja 38). Historian lähteet kertovat, että Babylonian kaupungissa oli kultaa tonneittain. Hopeiset käsivarret ja rinta edustavat Meedia-Persiaa. Käsivarret kuvaavatkin sattuvasti valtakunnan kahta osaa Meediaa ja Persiaa. Meedialaiset valloittivat Babylonian voittamattomana pidetyn kaupungin v. 539 eKr.

Kreikka nousi johtavaksi maailman vallaksi 330 –luvulla eKr. nuoren Aleksanteri Suuren valloitusretkien ansiosta. Ehkäpä vatsan ja lantioiden pronssi kuvaa sattuvasti Aleksanteri Suuren armeijan pronssisia varustuksia: pronssiset rintapanssarit, pronssikypärät, pronssikilvet ja pronssiset sota kirveet.

Vaikka nuori Aleksanteri Suuri kuoli yllättäen, Kreikka pysyi silti johtavana maailman valtana, kunnes Rooma otti 100 –luvulla eKr. johtavan aseman. Rooman valtaa kuvastaakin sattuvasti raudan lujuus. Lisäksi voisi ajatella, että kaksi säärtä edustaa valtakunnan myöhempää jakautumista itäiseen ja läntiseen valtakuntaan.

Mutta patsaalla oli vielä viideskin osa, eli jalat (jalkaterät) ja varpaat, jotka olivat raudan ja saven sekoitusta. Jakeissa 41-43 selitetään raudan ja saven sekoituksen tarkoittavan, että osa tuota valtakuntaa on oleva luja, osa hauras. Lisäksi annetaan selitys, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä (aviositeitten kautta), ne eivät yhdisty toinen toisiinsa. Annetaan siis ymmärtää, että vaikka kyse on liittovaltiosta, silti eri valtiot pysyvät erillisinä ja monessa suhteessa eri vahvuisina.

Ymmärrän, että kyseessä on valtioiden yhteenliittymä. Koska jalat ja varpaat ovat suorana jatkona muuhun patsaaseen, antaa se ymmärtää, että tuo liittovaltio tulee olemaan osapuilleen samoilla alueilla kuin edelliset valtakunnat (ei siis esim. Amerikassa tai Kaukoidässä).

Danielin kirjan antamaa selitystä ajatellen,  tuntuvat Euroopan komission puheenjohtajan Jose Manuel Barroson syyskuussa 2012 Euroopan parlamentissa sanomat sanatjopa ”profeetallisilta”: ”Meidän pitää liikkua kansallisvaltioiden liittovaltiota kohti.”

Kuvapatsas siis kuvastaa saatanan yritystä luoda oma valtakuntansa tänne maailmaan. Patsas ei siis edustanut mitään hyvää ja ihanaa, vaan sehän oli hirvittävä nähdä! Noiden maailmanvaltojen kautta saatanalla on ollut tarkoitus alistaa ihmiskunta palvelemaan ja kumartamaan itseään. Samalla nuo maailmanvallat ovat pyrkineet tuhoamaan Jumalan omaisuuskansan Israelin ja Jumalalle pyhitetyn temppelin Jerusalemissa.

Herää tietysti kysymys, miksi historiallisesti on pitkä aikaväli Rooman valtakunnan tuhoutumisen ja lopunajan liittovaltion välillä, yli 1500 vuotta? Ymmärrän asian seuraavalla tavalla. Kun Jeesus syntyi maailmaan, kuulutti taivaallinen sotajoukko paimenille ja samalla koko ihmiskunnalle: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.", Luuk. 2:14. Kun Rooman valtakunta vähitellen heikkeni ja hajosi, sai kristillinen rakkauden sanoma valtaa niin Lähi-Idässä kuin Euroopassakin. Mitään hallitsevaa ja orjuuttavaa yhtä suurvaltaa ei tuolle alueelle ole sen jälkeen syntynyt. Tämä olisikin Jumalan tahto, mutta meidän maanosallemme ei kelpaa pitää kiinni kristillisistä arvoista, vaan niistä halutaan luopua. Siksi Jumala sallii lopunajalla nousta valtaan petovaltion ja sitä johtamaan antikristuksen. Sanoohan Paavali selvästi, että antikristus ilmestyy vasta, kun "luopumus ensin tapahtuu", 2.Tess. 2:3.

Lopunajan petovaltio tulee siis nousemaan edellisen maailmanvallan raunioille. Sitähän kuvastaa kuvapatsaan jalat ja varpaat suorana jotakona muulle patsaalle. Onko Euroopan Unioni tuo lopunaja petovaltio? Itse ymmärrän, että perustuksia tuolle liittovaltiolle ollaan toki luomassa, mutta EU tulee kokemaan dramaattisia muutoksia sitä ennen, kenties välillä hajoamisenkin!