18. Ilmestyskirja

Apostoli Johannes sai Ilmestyskirjan sanoman ollessaan Jeesuksen todistuksen tähden vankina Patmos–saarella. Kirjoittajan henkilöllisyydestä on toki paljon väitelty. Monilla tahoilla kirjoittajaksi ei haluttaisi tunnustaa Jeesuksen opetuslasta Johannesta. Kuitenkin varhaisista kirkkoisistä esim. Justinus Marttyyri (n. 100-165 jKr.) ja Irenaeus (n. 130-202 jKr.) vahvistivat, että kirjoittaja on opetuslapsi, apostoli Johannes.

Kirja on kirjoitettu todennäköisesti keisari Domitianuksen hallituskauden loppupuolella 90–luvulla. Ilmestyskirja on yksi raamatun vaikeimmin tulkittavista, ja on täynnä symboliikkaa. Kuitenkin se on ainoa raamatun kirja, joka suoraan lupaa: ”Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä…”, 1:3.

Kirja sisältää myös paljon lukusymboliikkaa, joista keskeisin on luku seitsemän. Tuo lukuhan on merkittävä myös muualla raamatussa. Ilmestyskirjassa on myös paljon lainauksia Vanhasta Testamentista. Onkin laskettu, että Ilmestyskirjan 404 jakeesta 200 – 300 viittaa muualle raamattuun. Vaikka monella on Ilmestyskirjasta hieman pelonsekainen kuva, se on kuitenkin samalla psalmien ohella eniten kiitoksen sävyttämä kirja raamatussa!