25. Viides Mooseksen kirja

25. VIIDES MOOSEKSEN KIRJA

Viides Mooseksen kirja koostuu suurimmaksi osaksi  puheesta, jonka Mooses piti neljäkymmentä vuotta kestäneen erämaavaelluksen loppuvaiheessa, kun oltiin jo Luvatun maan rajoilla, Jordanin itäpuolella. Puheessaan Mooses kertaa menneitä tapahtumia, ja muistuttaa Jumalan antamasta laista ja ohjeista. Lisäksi hän neuvoo ja rohkaisee kansaa Luvatun maan valloitukseen Joosuan johdolla. Samalla uudistetaan liitto, jonka Israelin kansa oli aikanaan tehnyt Jumalan kanssa Hoorebilla (luku 29).

Mooses oli itse saanut tiedon Jumalalta, ettei hän ole pääsevä Luvattuun maahan. Vaikka Mooses anoo Jumalaa muuttamaan mielensä, ei Herra suostu muuttamaan päätöstään. Syy, miksi Jumala ei anna Mooseksen päästä Luvattuun maahan, liittyy erheeseen, jonka Mooses tekee Kaadeksessa, Meriban veden äärellä (4. Moos. 20). Kansa oli napissut taas kerran Herraa vastaan, koska heillä ei ollut vettä. Silloin Jumala käski koota kansan erään kallion eteen, ja Hän antoi Moosekselle ohjeen puhua kalliolle, niin se antaisi vettä. Ajattelemattomuuttaan ja kiihdyksissään Mooses kuitenkin löi kalliota kaksi kertaa sauvallaan. Vettä saatiin, mutta tottelemattomuuden seurauksena Jumala sanoi Moosekselle ja Aaronille, etteivät he saa viedä seurakuntaa Kanaanin maahan! Näin Jumala näytti taas kerran pyhyytensä.

Tästä kirjasta löydämme myös erään keskeisen Messias-ennustuksen. Mooses ennusti, että kansan keskuudesta on nouseva oikeita ja vääriä profeettoja. Tässä yhteydessä hän profetoi: ”Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.” ( 5. Moos. 18:15). Uudesta Testamentista huomaamme, että juutalaisille tuo ennustus oli tuttu ja he myös odottivat sen täyttymystä (Joh. 1:45, 6:14; Apt. 3:22).

Kirjan loppupuolella on talletettuna Mooseksen virsi ja myös Mooseksen siunaus, jossa hän lausuu siunauksen ja rukouksen Israelin kahdelletoista heimolle. Miksi luettelosta kuitenkin puuttuu Simeonin heimo, jää arvoitukseksi.

Viimeisessä luvussa kerrotaan, kuinka Jumala käski Mooseksen nousta Nebon vuorelle, josta Jumala näytti hänelle koko maan etelästä pohjoiseen ja aina Länsimereen saakka. Voimme ymmärtää, että tuo oli Jumalan antama yliluonnollinen ilmestys, koska noin 800 metriä korkealta Nebo vuorelta ei tuota kaikkea olisi voinut muuten nähdä. Tuolla vuorella Mooses kuoli, ja Jumala hautasi hänet, eikä kukaan saanut tietää hänen hautaansa. Kuitenkin löydämme Juudan kirjeestä mielenkiintoisen yksityiskohdan liittyen Mooseksen kuolemaan. Juuda lainaa apokryfikirjojen antamaa tietoa, kun hän viittaa ylienkeli Miikaelin ja perkeleen väliseen väittelyyn Mooseksen ruumiista: ”Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: `Rangaiskoon sinua Herra!`” (Juuda 9). Herää mielenkiintoinen kysymys: miksi perkele oli kiinnostunut Mooseksen ruumiista?

Mehän ”löydämme” evankeliumien kertomuksen mukaan Mooseksen yllättäen kirkastusvuorelta, jossa hän ja Elia keskustelivat yhdessä Jeesuksen kanssa Hänen poismenostaan (Luuk. 9:30,31). Olen miettinyt, ovatko Mooses ja Elia nuo Ilmestyskirjassa mainitut kaksi säkkipukuista profeettaa, jotka tulevat toimimaan lopunajalla Jerusalemin kaduilla kolmen ja puolen vuoden ajan (Ilm. 11:3-12)? Vanha Testamentti kertoo, kuinka molemmat heistä otettiin poikkeuksellisella tavalla pois tästä maailmasta. Eliasta kerrotaan, että taivaalliset sotavaunut veivät hänet tuulispäässä taivaaseen. Jos Mooseksella on vielä tehtävä Jumalan suunnitelmissa lopunajalle, siinä tapauksessa ei ole mikään ihme, että myös saatana oli kiinnostunut hänen ruumiistaan! En tiedä, olisiko yrittänyt hävittää sen täydellisesti, vai?