78. Tessalonikalaiskirjeet

78. TESSALONIKALAISKIRJEET

Tessalonikalaiskirjeet lukeutuvat Paavalin vanhimpien kirjeiden joukkoon. Ensimmäisen kirjeen hän kirjoitti Korinttosta vuonna 51 tai 52. Paavali vieraili Tessalonikassa toisen lähetysmatkansa aikana ja perusti sinne seurakunnan (Apt. 17:1-9). Evankeliumi vaikuttikin Tessalonikassa sanana ja Pyhän Hengen voimatekojen kautta (1.Tess. 1:5), ja monet tulivat uskoon. Samalla nousi kuitenkin ankara vastustus, lähinnä juutalaisten taholta, ja Paavali ja Silas joutuivat lähtemään Bereaan. Paavali lähetti myöhemmin Timoteuksen Tessalonikaan ottamaan selkoa seurakunnan tilasta ja vahvistamaan sitä (1.Tess. 3:1-3). Timoteus toikin myöhemmin hyviä uutisia seurakunnasta ja siellä vaikuttavasta uskosta ja rakkaudesta.

Kirjeestä huokuu Paavalin kiitollisuus siitä huolenpidosta, jota Jumala oli osoittanut Tessalonikan seurakunnalle kaiken ahdingonkin keskellä. Paavali tahtoo rohkaista seurakuntalaisia kestävään vaellukseen ja antaa heille ohjeita uskontiellä vaeltamiseen. Ehkä yksi kirjeen tutuimmista kohdista on kehotus kiittämiseen ja iloitsemiseen: ”Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on” (5:16-21). Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös viittaus hengelliseen sodankäyntiin, jota Jumalan valtakunnan työssä joudumme kohtaamaan. Paavali kertoo, kuinka hänellä oli ollut halu vierailla Tessalonikassa uudestaan, mutta saatana oli häntä estänyt (2:18)! Hän ei selitä tarkemmin, millä tavalla tuo estäminen tapahtui, mutta uskon, että jokainen uskova, joka tekee työtä Jumalan johdatuksessa ja voimassa, on tavalla tai toisella saattanut tuon kokea!

Yksi kirjeen keskeisimpiä aiheita on Herran tulemuksen ja Herran päivän odottaminen, sekä sitä varten valvominen, koska Herran päivä tulee kuin varas yöllä (5:1-3). Löydämme tästä kirjeestä raamatun selvimmän opetuksen ns. uskovien ylöstempaamisesta (4:13-18). Paavali kertoo, kuinka Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Näin valvova ja uskova seurakunta otetaan talteen, eikä joudu jäämään tulevaan vihan aikaan (1:10). Valitettavasti tämän ajan seurakunnissa useilla tahoilla opetus tästä asiasta on vaiennut tai yritetty tavalla tai toisella vesittää!

Toisen Tessalonikalaiskirjeen Paavali kirjoitti vain muutamaa kuukautta myöhemmin, koska hän halusi oikaista väärinkäsityksen, jonka ensimmäinen kirje oli aiheuttanut, liittyen Herran tulemukseen. Jotkut nimittäin päättelivät, että koska vaikeuksia oli niin paljon, Herran päivä ja ahdistuksen aika oli jo tullut. Tämän väärän opin Paavali haluaa oikaista ja kertoo tarkemmin, mitkä asiat edeltävät Herran tulemusta. Paavali opettaa, että se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen (antikristus) ilmestyy (2:3).

Ymmärrän Paavalin tarkoittavan luopumuksella sitä kehitystä, minkä olemme viime vuosikymmenien aikana nähneet meidän ns. kristillisessä Euroopassa. Tämä maanosa, joka ensimmäisenä sai ottaa evankeliumin sanoman vastaan, on pikku hiljaa luopumassa kristillisistä arvoista ja perinteestä. Yhdistyvä Eurooppa ei salli perustuslakiinsa edes sanaakaan Jumalasta! Saman luopumuksen näemme myös kirkoissamme. Jumalan sana, raamattu ei ole enää se auktoriteetti, jonka tulisi olla kaiken opetuksen yläpuolella.

Paavali lisäksi opettaa, että Herran päivä, jolloin uskovat kootaan Hänen tykönsä, ei tule ennen kuin laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, ilmestyy. Eli Paavali aivan selvästi sanoo, että me uskovatkin saamme nähdä antikristuksen ilmestymisen! Ilmeisesti hän ei kuitenkaan pääse täyteen valtaansa, ennen kuin uskovat temmataan täältä pois, ja alkaa vihan ja ahdistuksen aika.

Kirjeensä lopussa Paavali vielä kehottaa rukoilemaan, että Jumalan sana leviäisi nopeasti. Lisäksi hän antaa ohjeita koskien seurakuntakuria.

(Huom! Olen käsitellyt tempaukseen ja Jeesuksen toiseen tulemukseen liittyviä aiheita paljon laajemmin raamattutuntisarjan ”Lopunajat raamatun ilmoituksessa” yhteydessä.)