43. Sananlaskut

43. SANANLASKUT

Sananlaskut ovat suurimmaksi osaksi kuningas Salomon kirjoittamia. Ainoastaan kaksi viimeistä lukua ovat Aagurin ja kuningas Lemuelin kirjoittamia. Kuten suomalaisetkin sananlaskut, niiden runomuoto auttaa helpommin muistamaan niihin kätketyn opetuksen. Sananlaskut sisältävät opetuksia ja viisauksia elämän eri alueilta, laidasta laitaan. Löydämme sieltä jopa seikkaperäistä kuvausta ja varoituksen sanoja alkoholin vaaroista (23:29-35).

Niin ihmeelliseltä kuin tuntuukin, löydämme myös Sananlaskujen kirjasta viittauksen Kristukseen. Se löytyy kirkkaasti luvusta kahdeksan, jossa kerrotaan viisaudesta, joka on Jumalan tykönä. Nykyinen Kirkkoraamattumme ja 1930-luvun käännös kääntävät: ”Herra loi minut töittensä esikoiseksi” (jae 22). Hepreankielessä ei tässä kohtaa kuitenkaan käytetä samaa ”luoda” verbiä kuin luomiskertomuksessa. Niinpä lause käännetään eri käännöksissä mm. seuraavilla tavoilla. King James: ”The Lord possessed me at the beginning of His way”. Samaa käännöstä suomeksi käyttää uusi Raamattu kansalle -käännös: “Herra omisti minut tiensä alussa.” Vanha Biblia kääntää: ”Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa.” Kristillisen opetuksen mukaan Kristustahan ei luotu, vaan Hän on Isästä syntynyt, kuten Nikean uskontunnustuksessa sanotaan: ”syntynyt, ei luotu”.

Raamattu antaa todistuksen Salomon viisaudesta. Taustakertomuksen Salomon viisauden alkuperälle löydämme Kuningasten kirjasta (1. Kun. 3:5-15). Kuningasten kirja kuvaa lisäksi Salomon viisautta yksityiskohtaisemmin: ”Hän oli viisaampi kaikkia ihmisiä, viisaampi kuin esrahilainen Eetan ja Heeman, Kalkol ja Darda, Maaholin pojat; ja hänen nimensä tuli kuuluksi kaikkien ympärillä olevien kansojen keskuudessa. Ja Salomo sepitti kolmetuhatta sananlaskua, ja hänen laulujansa oli tuhatviisi. Hän puhui puista, Libanonin setripuusta alkaen isoppiin asti, joka kasvaa seinän vieressä. Hän puhui myös karjaeläimistä, linnuista, matelijoista ja kaloista. Ja Salomon viisautta tultiin kuulemaan kaikista kansoista, kaikkien maan kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestansa” (1. Kun. 4:31-34). Kuitenkin jää samalla hieman ihmettelemään, että tuo viisas mies Salomo ei kaikessa pystynyt itsekään elämään itse opettamansa viisauden mukaisesti. Monet sadat vieraista kansoista otetut vaimot ja sivuvaimot saivat hänetkin lankeamaan, ainakin tilapäisesti, oikeasta Jumalan palvelemisesta epäjumalien palvelemiseen (1. Kun. 11:1-10; Neh. 13:26)!